Symbolic Coaching (Munay-Ki)

Elan Vital Workshops / Symbolic Coaching

Volgende sessies: 25 & 26 februari 2017 > Online inschrijvingsformulier

day 3-014Munay-Ki : een energetische reis voor versnelde evolutie in bewustzijn.

De energetische essentie van deze rites is gebaseerd op de Vuur traditie. “Om een Wijze en een Visionair te worden in deze woelige tijden, is het fundamenteel dat ieder van ons zijn juiste plaats inneemt bij het Vuur, bron van alle creatie. Door te luisteren en door het delen van het zachte lied van de bomen, de rivieren, de vogels en de wind, worden we terug de verhalenvertellers en de behoeders van wijsheid, de wevers en dromers van de komende gouden tijd”

Munay-Ki is in quechua taal zoiets als “Wees jezelf…. Licht en Liefde”, Wees de beste versie van jezelf ” Munay-Ki ” zijn 9 initiatierites die van persoon tot persoon worden doorgegeven en die de zaden, het potentieel activeren om een krachtige en wijze persoon te worden, een Hoeder van de Aarde voor de huidige en komende generaties. We leven in een periode van grote veranderingen en grote opportuniteiten. Een gevecht tussen de oude paradigma’s gebaseerd op egocentisme, overleven, geweld, hiërarchie, en uitputting van de natuurlijke bronnen…en een nieuwe visie van samenwerken, delen, overvloed, natuurlijk leiderschap en vrede.

Coaches hebben een belangrijke rol te spelen in het omgaan met de dualiteit rondom en vooral binnen onszelf. Het is ook hun taak om, via aangepaste rituelen en ceremonie, bij te dragen aan het bewustworden van de energetische natuur van de mens en de wetten van aantrekken en scheppen. De spirituele dimensie van coaching.

We verdienen elk om voluit te leven, in vreugde, gezond, en om ons leven te leiden als Held en niet als slachtoffer gevangen in de drama’s van het verleden. Deze 9 rites zijn gemeenschappelijk aan alle sjamanistische tradities, weliswaar uitgedrukt in verschillende vormen en stijlen, naargelang de cultuur. Munay-Ki helpt ons ons bewust te verbinden en te communiceren met universele krachten groter dan onszelf. We verlichten ons energielichaam, onze aura van de zwaarte van trauma’s uit het verleden op fysisch, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Op neurofysiologisch vlak worden de energiecentra (chakra’s ) verbonden met het hormonaalsyteem gereinigd en ze krijgen opnieuw de transparantie van wat in poëtische taal het regenbooglichaam wordt genoemd. We belichamen dan het archetype van Hoeder van de Aarde, Earth Keeper, en zijn verbonden met diegenen, zichtbaar en onzichtbaar waarmee we een gemeenschappelijke visie en missie hebben gebaseerd op respect voor alles wat leeft.

We kunnen zo bewust meewerken aan de bewuste co-creatie van de wereld die we willen in plaats van de droom (of nachtmerrie) van anderen te leven.

Deze krachtige initiaties worden doorgegeven onder de vorm van een ‘potentieel’, van archetypische zaadjes, van krachten in iedereen latent aanwezig, Zoasl de eikel, de belofte van eikenboom al in zich heeft. We hoeven niet meer jarenlang moeilijke beproevingen te doorlopen van Meester naar Leerling zoals het vroeger was. Eenmaal je besloten hebt om de reis te ondernemen worden de ‘zaadjes’ geactiveerd en je zal ze ook kunnen doorgeven. Het is wel je verantwoordelijkheid ze te onderhouden en te voeden met de kracht van je intentie, je vuur en je adem. Het komt er dus op neer deze innerlijke tuin te verzorgen dankzij discipline en concrete acties.

“Spirit meets you half way”

  1. Rite van de Reiziger/Healer : Deze connecteert ons met oeroude krachten die onze gidsen zullen zijn op dit pad van peroonlijke transformatie. Het versterkt onze genezende kracht en draagt bij aan de genezing van de kwetsuren uit het persoonlijk verleden et dat van onze voorouders. We zetten de reis verder met lliefdeskracht, daadkracht en de kracht om het onzichtbarezichtbaar te maken.
  2. De Krachtbanden : Het zijn 5 beschermende energetische banden die als filter dienen en die zware energie uit de buitenwereld omzetten in voeding voor de 5 elementen binnen in ons (Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ether). We kunnen voortaan veilig onze oude verdedigingsmechanismes loslaten om authentieker, in vertrouwen te leven, doorheen angst, jaloersheid, kwaadheid en gevoel van tekortkomen. We lopen in Schoonheid in de wereld!
  3. Rite van Harmonie : De transmissie van de 7 Archétypes Slang, Jaguar, Kolibri en Arend, de Hoeder van de onderwereld ( onderbewuste), de Hoeder van de Middenwereld ( bewustzijn ) en de Hoeder van de Bovenwereld ( bovenbewustzijn).
  4. Rite van de Ziener : Nieuwe cerebrale connecties komen tot stand, die hoofd en hart verbinden en een grotere intuitie teweegbrengen, die toestaan klaarder te zien wat anderen nog niet willen zien. We worden Observator. We hebben de moed om onze schaduwzijden onder ogen te zien en we integreren voor meer transparantie. We activeren hulpbronnen die onze dromen, zelfs de wildste, helpen verwerkelijken. Het onmogelijk mogelijk maken. We hebben de moed om onze Waarheid te spreken.
  5. Rite van de Hoeders van de Dag : Connecteert ons met oude tradities, overgangsrituelen, het kennen van de natuurlijke cycli, de kracht van planten en ceremonie. We helen onze vrouwelijke essentie, onze relatie met de Moeder, we leren opnieuw de taal va, de Natuur en hebben de moed om door onze ergste angsten heen te gaan en vrede te “zijn”
  6. Rite van de Hoeders van Wijsheid : Verbindt ons met voorouderlijke krachten van verleden en toekomst die ons onderwijzen. We krijgen leringen door en geven ze dan zelf door. We gaan diep in de puurheid van onze mannelijke essentie in alle puurheid en helen onze relatie met de Vader,de heilige bergen waar de Mens de Goden ontmoet. We verlaten de greep van de Tijd . De wetten van oorzaak en gevolg. We smaken Oneindigheid.
  7. Rite van de Hoeders van de Aarde : Connecteert ons met archetypale krachten die hoeders zijn van onze galaxie, de gastheren van alle leven op Aarde. We beseffen dag alles verbonden is met elkaar, van het belang van de hemellichamen, de sterren, de Zon, de Maan, aux forces archétypales qui sont les gardiens de notre galaxie. HIj helpt ons de wereld te dromen die we willen zien geboren worden voor de gemeenschap. De Hoeders van de Aarde weten dat woorden magisch zijn en gebruiken die ook onberispelijk.
  8. Rite van de Hoeders van de Sterren : Projecteert ons in de toekomst om de best mogelijke versie van de Mens down te loaden,: de ‘Homo Luminous’. We verouderen anders, ons DNA wordt aangepast en we worden weerbaarder. We aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de kinderen van de kinderen … die nu nog in de sterren spelen op die plaats waar we ooit teruggaan.
  9. Creator Rite : Verbindt ons met het archetype van de Innerlijke Schepper,bron van alle Leven, van de kleinste zandkorrel tot de verzamelingen van de galaxieën in het Universum. We worden Creator, het canaal tussen de gedachte en de manifestatie ervan.
%d bloggers liken dit: